Fundacja Twórczości Ludowej „Cepeliada” została założona w maju 2010r. przez Krzysztofa i Ewę Uchal z Nowej Soli. Fundacja powstała z potrzeby realizacji celów społecznie i gospodarczo użytecznych, a w szczególności takich jak: nauka, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona, środowiska oraz ochrona nad zabytkami.W celu uzyskania informacji szczegółowych proszę wybrać interesujący Państwa dział z podmenu znajdującego się po prawej stronie.